Францын иргэн ах дүү физикч Игорь болон  Гришка Богданов нар 1980-аад онд өөрсдийн тв нэвтрүүлгээрээ од болж байсан. Ихэр ах дүүс хөгшрөхийг хүсээгүй тул гоо сайхны хагалгаанд орсоор байсан юм. Үр дүнд нь тэд пластик хагалгааны хамгийн азгүй, муухай үр дүнгүүд болсон. Дэлгэрэнгүйг зургаас харна уу.