Энэ сарын 11-ны өдөр АНУ-ын  Канзаст “Shamrock FC 285” тулаан болсон.  Аксел Газарес болон Алан Васкүйз нарын тулааны үеэр хэн хэнийгээ  накаутад оруулсан байна. Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү