Дэлхий дээр 2500 төрлийн кактус ургадаг. Өргөстэй ч гэсэн тэдгээрийн зарим нь үзэсгэлэнтэй цэцэглэдэг ажээ.