Шивээс бол тухайн хүний сонирхол. Гэхдээ аливаа зүйлийн хэмжээ хэтрээд ирэхээрээ гаж болдог. Шивээсэнд хэт дурлаж нүүрээ “зэрэмдэглэсэн” 20 хүний зургийг хүргэж байна.