Геометрийн аргаар олон зүйлийг нэгэн дор илэрхийлсэн шивээсийг Их Британийн шивээсчин Мовгли хийдэг. Лондон хотын “Through My Third Eye” студид харьяалагддаг тэрбээр гол төлөв эмэгтэйчүүдэд гүн агуулга бүхий шивээс хийдэг ажээ.