Шивээс хийлгэх гэж байна уу? Тэгвэл сүүлийн үед чихний үзүүрт шивээс хийлгэх шинэ хэв маяг дэлгэрчээ. Жишээ болгож хэдэн зураг хүргэж байна.