Шинэ Зеландын иргэн Марк Кропп хэмээн залуу нүүрэндээ “DEVAST8” шивээс хийлгэсэн байна. Харин шивээснээсээ болж ажилд орж чадахгүй байгаа ажээ.