Зарим хүмүүсийн хувьд сонин этгээд боловч, өөрийнх нь хувьд нүүрэндээ хийсэн ажилбар нь гоё санагдаг гэнэ шүү.