Шүүмжлэгчдийн магтаал зэмлэлийг зэрэг дааж байгаа “Pleasure” клипийг хүргэж байна. Сексийг дүрсэлсэн энэхүү клип нь Alexandre Courtès-ын бүтээл юм.