Хүн хүсэл мөрөөдөлтэй байх юм бол бүх зүйл боломжтой. Үүнийг хүйсээ солиулагчдын дараах харьцуулсан зургууд батална.