Мельбурн хотоос гаралтай уран бүтээлч Тукой Оя шөнөдөө гэрэлтдэг буюу фосфортой шивээс хийдэг. Тэрбээр гайхалтай шивээс хийхдээ хэт ягаан туяаны мэдрэмжтэй бэх хэрэглэдэг. Хэдийгээр бэхний хоруу чанарын тухай асуудлыг шийдэгдээгүй ч уг шивээсийг хийлгэх хүний тоо буурахгүй байгаа ажээ.