17 хоногийн дараа 2018 он гарна. Шинэ жилийг угтан албан байгууллагууд сүлд модоо засаж нийслэлд баярын уур амьсгал оруулсаар л байна…