Хүүхдээрээ сэтгэхүйтэй ч том хүн шиг тайчдаг охид байх…