Номын санд зөвхөн ном уншдаггүй тайчдаг аж. Үүний баталгаа нь тайчиж буй дараах шаргал үст бүсгүй юм.