Жил бүр Баянгол дүүргээс 100 өвлийн өвгөн аавын жагсаалыг зохион байгуулдаг. 2017 онд мөн зохион байгуулсан. 2017 оны 100 өвлийн өвөөгийн баярын жагсаалаас бэлтгэсэн фото сурвалжлагыг хүргэж байна.