Өнгөрсөн 1-р сарын 7нд Нью Йорк, Лондон, Прага, Мюнхэн, Иеруслим хотуудад метронд хүмүүс өвлийн хүйтнийг ажрахгүй өмдгүй дотуур хувцастайгаа явж байна байна.