Хайртаа баярын бэлгийг нь бэлдэж амжаагүй бол дараха бэлгүүдээс санаа аваарай.