Монгол улсын Ерөнхий сайд энэ жилийн сар шинээр дан дээл “бакал”-аар гангарсан юм.