Өмнөд Африкийн уран бүтээлч Росс Саймонс оригами хийдэг. Түүний бусдаас ялгарах онцлог нь бичил оригами бөгөөд тэрбээр үүгээрээ төсөл хэрэгжүүлэн зургийг нь авсан байна.