Өгзөг бол бурхны бүтээл бас хувь хүний хичээл зүтгэлтэй салшгүй холбоотой гэж үздэг хүн бол Б.Баярмаа. Өгзөг, хөлөө магтан дуулах дуртай Б.Баярмаа дасгал бэлтгэл хийсээр байгаа бөгөөд гадаад төрхөө өөрчилсөн байх юм. Түүний сүүлийн үеийн зургуудаас хүргэж байна.