Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд Улсын Дээд шүүхээс 2018.03.15-ны өдөр “Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах арга хэмжээ авах тухай” албан бичиг ирүүллээ.