Зураач Л.Өнөрчимэг сүүлийн үед улс төржих болсон. Тэр ч утгаараа нэр бүхий улс төрчийг хөнөөх ёстой гэсэн утга бүхий зүйл бичих болсон. Сүүлд л гэхэд өөрийнхөө Засгийн газрын гишүүдийг хөнөөх юм бл хариуцлагыг нь би хүлээнэ гэсэн юм. Мөн УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн тун бүдүүлэгээр хараасан бөгөөд түүний үзэл санааг агуулсан зарим содон постыоос хүргэж байна.