Хөгжлийн банкны Тэргүүн дэд захирал Ч.Энхбат тэр бүр олон нийтийн өмнө гараад байдаггүй нэгэн. Өөрөөр хэлбэл хэвлэлд хаалттай нэгэн бөгөөд зөвхөн гэрээтэй газруудтайгаа л хаа нэг харьцдаг. Хэвлэлд “хаалттай” энэ хүн манай дуранд өртсөн нь энэ.