Энэтхэгийн Ашфак, Муштак хөвгүүд тосгондоо сүнс гэж нэрлэгддэг бөгөөд хөвгүүдийн хурц шүд, хүн цочирдом царайнаас болж тэгж нэрлэгдээд байгаа юм байна. Тосгоны эмнэлэгээс хүүхдүдийг генетикийн өвчтэй гэж нэрлэсэн. Үүнийг мэдсэн оршин суугчид хүүхдүүдийг элдэв янзаар дуудах нь багассан.