Гэрээ тохижуулахад бага зэрэг бүтээч сэтгэхүй байх хэрэгтэй аж. Айл бүрийн гэрт байдаг халаагуурыг ингэж чимэглэж болох юм