Бүсгүй хүний өөг дарж, гоо сайхныг тодотгох зорилгоор хумс буддаг. Гэтэл энэ зорилгоосоо гажсан, сэжиг хүрмээр муухай будалтуудаас хүргэж байна.