Дорнод аймгийн Халхгол сумын Ялалт музейн захирал Л.Мягмарсүрэн Монголд анх удаагаа 3 км-ийн радиустай 1939 оны дайны түүхийн хээрийн музей байгуулсан байна. Хээрийн энэхүү музейн зарим үзмэрийн зургийг хүргэж байна.