Боловсрол суваг телевизийн хөтлөгч Б.Аригуныг зарим нэгэн нь янаг хоолойгоор нь танина. Янаг хоолой, хөхөө гайхуулсан хувцас, зузаан будалтыг өөрийн хэв маяг болгосон хөтлөгч Б.Аригун сельфи хийх дуртай нэгэн. Түүний цахим орчиндоо оруулсан зургууд нэг ийм.

Задгай хувцасладаг хөтлөгч Ариуган тайчих болжээ