Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас энэ сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн сургагч багш нартай хамтран “Хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж, Улаан бурхан өвчний оношилгоо, эмчилгээ, хүүхдийн амьсгалын замын өвчлөлийн үеийн асаргаа, сувилгаа” сэдэвт сургалтыг харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын хүүхдийн эмч, сувилагч, халдвар судлагч нартын дунд зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв, есөн дүүргийн эрүүл мэндийн төв, дөрвөн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн нийт 227 эмч, сувилагч хамрагдлаа.

Энэхүү сургалтаар эмч, сувилагч нарын хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламж үзүүлэх, тууралтат халдварт өвчнүүдийг ялган оношлох, амьсгалын замын өвчтэй хүүхдэд үзүүлэх асаргаа, сувилгааны талаарх мэдлэг, ур чадвар дээшилснээр хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжрах ач холбогдолтой юм.