Хүн хайртай хүнийхээ төлөө л өөрчлөгдөж, хамтдаа байхдаа л хамгийн аз жаргалтай байдаг ажээ. Жишээ болгож нэгэн хайрын гэгээлэг зургуудаас хүргэж байна.