Дизайнеруудын ачаар хорвоо дэлхий илүү сонирхолтой, оновчтой, хялбар болдог ажээ. Үүний жишээ болсон ухаалаг ухаалаг дизайнуудаас хүргэж байна.