Траншейны таг нэгэн хэвийн байх уйтгартай тул уран бүтээлчид ийнхүү өөрсдийнхөөрөө амилуулсан байх юм.