Их ажлын хажуугаар бага ч гэсэн алжаалыг тань  тайлах зорилгоор  харааны “бяд”, сэтгэхүй шаардсан хөнгөн  5 асуулт бүхий мэдээллийг бэлтгэлээ.

  1. Түлхүүр аль хаалганд таарах вэ? 
  2. Аль сүүдэр нь Сантагийнх вэ? 
  3. Зурагт хэнийг, юуг дүрсэлсэн байна вэ? 
  4. Асуултын тэмдэгийн оронд нь хувилбар байх вэ 
  5. Энэ зурагт нэг сондгой зүйл байгаа. Түүнийг олно уу. Зураг бүрийн хариуг доошоо гүйлгэж үзнэ үү. Хариугаа харахад бэлэн үү?

 

Түлхүүр 3 дахь цоожинд таарна

Зөв хариулт бол С хувилбар

Нохойны зураг. 

Зөв хариулт бол Е хувилбар 

Зөв хариулт  бол доод буланд байгаа сагсны бөмбөг