Нарлаг энэ сайхан өдрийг инээмсэглэл бэлэглэх сайхан зургуудаар эхлүүлээрэй.