2019 оноос халамжийн сангийн санхүүжилт орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт шилжиж Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас олгогдохоор болсон. Сангийн яамнаас төрийн сангийн санхүүжилтийн эрх нээх үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа бөгөөд 01 дүгээр сарын 15-аас хэвийн үйл ажиллагаатай явагдана. Улсын төсвөөс 01 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний санхүүжилт олгогдох болохыг мэдэгдье.