Хайрын бяцхан шувуухайн эрхлэлдэж байгаа зургуудыг таны амралтын өдөрт зориулан хүргэж байна.