Тодорхой нэг гайхалтай агшныг авснаараа гэрэл зураг өөрөө гайхалтай бүтээл билээ. Тэгвэл чадварлаг зурагчдын авсан тайлбар шаардлагагүй гайхалтай гэрэл зургуудаас хүргэж байна.