Аливаа зүйлийг нягт нямбай хийдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэдний хийсэн төгөлдөржилт нэг ийм.