Удаан мартагдсан зүйл эргэн ирэхийг загвар гэнэ. 1940-д оны загварууд эргэн ирж байгаа. Тиймээс 1940-д оны загваруудаас хүргэж байна.