Байгаль, амьтад  хааяа жихүүдэс хүргэм байдаг. Үүний жишээ болсон зургуудаас хүргэж байна.