25-р суваг телевизийн хөтлөгч Алтантүрүүг хүн бүр мэдэх ч түүний гэргийг мэдэхгүй.


Даруухан гэргийн зургуудаас та бүхэнд хүргэж байна.