Найз бүсгүйнхээ зургийг шивүүлсэн эр салсныхаа дараа ийнхүү өөрчилсөн байна.