Бэр гэж айлаас ирдэг дээдийн бэлэг юм билээ

Бие сэтгэл нь бидний төлөө зүглэдэг юм билээ

Төрсөн гэрээ орхиод ирдэг дууч шувуу юм билээ


Бэр гэж бурханаас ирсэн буян юм билээ

Бусдаас нуумаар хайрламаар бурам юм билээ

Хүүтэй хүн охинтой

Хүний биш миний л охин….