Турахаар төлөвлөж байгаа хүн бүхэнд урам зориг өгөхөөр зургаан сар тууштай байж чадах юм бол хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг дараах залуугийн жишээгээр хүргэж байна.