Хаан ширээний төлөөх тулааны төгсгөлийн бүлэг гарч дууслаа.

Найман бүлэгт есөн жилийн хүч хөдөлмөрөө зориулсан жүжигчид хэрхэн өөрчлөгдсөнийг танилцуулж байна.

1. Серсей Ланнистер

2. Жон Сноу

3. Тирион Ланнистер

4. Дейенерис Таргариен

5. Санса Старк

6. Арья Старк

7. Жорах Мормонт

8. Варис

9. Жейме Ланнистер

10. Сандор Клиган

11. Бриенна Тарт

12. Сэмвелл Тарли

13. Давос Сиворт

14. Теон Грейжой

15. Бран Старк