Үс ургадаг болохоор хайр гамгүй тоглодог хүмүүс байдаг билээ. Энэ удаад бид үсээрээ наадсан хүмүүсийн зургуудаас хүргэж байна.