Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилын урилгаар Худалдаа үйлдвэрлэлийн бакалавр,Төрийн удирдлагын мастер, Сургагч багш Б.Батцэцэг “Эерэг сэтгэлгээ хандлагын боловсрол” сэдэвт лекцийг Сүхбаатар сум дахь төр төсвийн байгууллагын төрийн албан хаагчдад тавилаа.Ийнхүү төрийн албан хаагчид ажил албандаа, ар гэр ахуй амьдралдаа хэрхэн хандах хандлагыг энэхүү лекцээс сонсож шинэ мэдлэг нэмлээ.