ЗХУ-ын үед үйлдвэрлэгдэж байсан “Победа” болон BMW 6 машиныг нийлүүлэн шинэ төрлийн машин үүсгэжээ. Залуусын хувьд “Победа“-ын их биеийг ашигласан бөгөөд гар ажиллагаа ихээхэн орсон аж. Үр дүнд нь ийм машин “мэндэлжээ”.