Канадын дизайнер Эндрю Гринбаум болон Иан Фелтон нар шинэ загварын хийлдэг гудас зохион бүтээжээ. Өнгөний сонголттой энэ хийлдэг гудсыг та худалдан авахдаа үнэхээр эргэлзэнэ.