Шатар эрэгтэй:
1-р байр Мэргэжлийн хяналтын газар, Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны хамарсан баг
2-р байр Төмөр замын холбоо, Депо, Зам ангиийн хамтарсан баг
3-р байр Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Цаг уур, Татварын хэлтэс, Аудитын газар, Санхүү хяналтын албаны хамтарсан баг


Шатар эмэгтэй:
1-р байр Банкуудын хамтарсан баг
2-р байр Шүүх, Прокурор, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар ,Шүүхийн шинжилгээний албаны хамтарсан баг
3-р байр Сэлэнгэ энерго ОНӨААТҮГ 


Олс таталт :
1-р байр Онцгой байдлын газар
2-р байр Хилийн цэргийн 0101-р анги
3-р байр Боловсрол соёл урлагын газар, Сэлэнгийн Долгио чуулга, Нийтийн номын сан, Музейн хамтарсан баг


Ажлын байрны дасгал:
1-р байр Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Зооноз төвийн хамтарсан баг
2-р байр Боловсрол соёл урлагын газар , Сэлэнгийн Долгио чуулга, Нийтийн номын сан, Музейн хамтарсан баг
3-р байр Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн хамтарсан баг


Дартс:
1-р байр Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Зооноз төвийн хамтарсан баг
2-р байр Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын ажлын алба, Орон нутгийн өмчийн газрын хамтарсан баг
3-р байр Сэлэнгэ энерго ОНӨААТҮГ
Тэмцээн маргааш усан спорт буухиа, сагсан бөмбөгийн төрлөөр үргэлжлэн явагдана.